dr Agnieszka Łaszkiewicz

telefony: 071 3709908, 247
pokój: 473
email: agnieszka.laszkiewicz@hirszfeld.pl

  • Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej
  • Skip to content