Fundusze Norweskie dla IITD PAN

Z satysfakcją informujemy, iż 15 grudnia br. Instytut Hirszfelda podpisał umowę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na mocy której stał się partnerem i koordynatorem jednego z zadań projektu „Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Fundusze Norweskie). Liderem konsorcjum jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, partnerami krajowymi, oprócz IITD PAN, są Uniwersytet Łódzki i Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, partnerem norweskim natomiast Instytut Badawczy Norweskich Sił Zbrojnych (FFI – Forsvarets Forskningsinstitutt). W IITD PAN realizowane będzie zadanie „Innovative solutions for the detection of a biological agent”. Przewidziany czas realizacji zadania to 39 miesięcy, kwota dofinansowania 269 249 €. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia Instytutu Hirszfelda będzie dr hab. Łukasz Łaczmański, kierownik Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.