Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 – udział IITD PAN w projekcie Agencji Badań Medycznych

Dzięki inicjatywie Dyrektora prof. dr hab inż. Andrzeja Gamiana Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN został włączony do współpracy przy projekcie monitorowania zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony Instytutu zaangażowane jest Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki pod kierownictwem dr hab. n med. Łukasza Łaczmańskiego, prof. PAN.
Głównym celem projektu jest sekwencjonowanie genomu wirusa pochodzącego od pacjentów z różnych rejonów Polski. Celem pierwszej fazy projektu jest zbadanie ~ 1% próbek dodatnich, a następnie sukcesywne zwiększanie tej liczby. Projekt finansuje Agencja Badań Medycznych.
Wyniki będą raportowane na stronie internetowej: www.sarswpolsce.pl

SARS-CoV-2 w Polsce

Informacje o badaniach prowadzonych przez naukowców z Instytutu Hirszfelda pojawiły się w materiale przygotowanym przez Telewizję Polską (TVP3 Wrocław oraz Teleexpress – 25.02.2021):
https://wroclaw.tvp.pl/52496029/pan-we-wroclawiu-zbada-mutacje-koronawirusa
https://teleexpress.tvp.pl/52497582/badanie-mutacji