Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis z rekordowym IF

W bazie Journal Citation Reports (JCR) pojawiły się wartości Impact Factor za rok 2020. Miło nam poinformować, iż instytutowe czasopismo Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis uzyskało rekordową w swojej prawie 70-letniej historii wartość IF wynoszącą 4,291 (w 2019 IF dla AITE wynosił 3,200). Na uwagę zasługuje również fakt niskiego wskaźnika autocytowań czasopisma – IF obliczony bez uwzględnienia autocytowań różnił się tylko nieznacznie od IF wyznaczonego w oparciu o wszystkie cytowania i osiągnął wartość 4,266. Wśród 162 czasopism o profilu immunologicznym Archivum plasuje się na 79 lokacie, w 2019 roku zajmując 88 miejsce na 159 periodyków. Ten awans pozwolił znaleźć się AITE w drugim kwartylu w tej kategorii. Biorąc pod uwagę wartość współczynnika IF wśród polskich czasopism Archivum lokuje się na czwartym miejscu.

Zespołowi redakcyjnemu AITE serdecznie gratulujemy!