Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda

Dnia 21 października odbędą się w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN ósme obchody Dnia Ludwika Hirszfelda. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:00 w auli im. Prof. Stefana Ślopka.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, wymagane będzie zachowanie reżimu sanitarnego.

Program Dnia Ludwika Hirszfelda:

 • Powitanie zaproszonych Gości
 • Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Wykład inauguracyjny pt. “Zastosowanie wysokoprzepustowego sekwencjonowania (NGS) do detekcji czynnika biologicznego podczas zdarzeń CBRNE” –  dr hab. Łukasz Łaczmański
 • Ślubowanie słuchaczy Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
 • Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
 • Wręczenie nagród Dyrektora IITD PAN
 • Jubileusz 50 lat pracy zawodowej
 • Wykłady okolicznościowe wygłoszą:
  Waldemar Krzystek  –  polski reżyser i scenarzysta filmowy oraz dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska  –  prezes Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych
 • Zakończenie uroczystości