Rekordowe edycje OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło ponad 900 wniosków – tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.

Instytut Hirszfelda otrzyma dofinansowanie w ramach trzech projektów OPUS 21 i dwóch PRELUDIUM 20:

1) Projekt OPUS 21 pt.: „Badania potencjalnego znaczenia yolkiny, białka żółtka jaj, w dojrzewaniu, stymulacji i regulacji funkcji układu immunologicznego” realizowany w konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i IITD PAN (lider) (prof. dr hab. Michał Zimecki)

2) Projekt OPUS 21 pt.: „Ogólnopolskie badania 19-letnich mężczyzn. Międzypokoleniowe zmiany cech biologicznych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku w Polsce” realizowany w konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i IITD PAN (lider) (prof. dr hab. Sławomir Kozieł)

3) Projekt OPUS 21 pt.: „Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych – badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń” realizowany w konsorcjum Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider), Instytutu Psychologii PAN, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i IITD PAN (kierownik projektu: dr hab. Błażej Misiak, ze strony IITD PAN: dr hab. Edyta Pawlak)

4) Projekt PRELUDIUM 20 pt. „Rola dimeryzacji glikozylotransferaz w wiązaniu toksyn Shiga do glikosfingolipidowych i glikoproteinowych receptorów” (mgr Krzysztof Mikołajczyk)

5) Projekt PRELUDIUM 20 pt. „Kompleksowe badania kwasów lipotejchojowych bakterii z rodzaju Bifidobacterium – analiza strukturalna i funkcjonalna, poszerzona o ścieżki sygnałowe receptorów zmiataczy” (mgr Katarzyna Pacyga)

Łączna kwota dofinansowania wyżej wymienionych projektów to 4 965 234 zł.

Listy rankingowe:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-26-wyniki-opus-preludium?fbclid=IwAR3JBXYSiF-1wHKrWGWKgpeEA_kzXYNEt0X6YhvQ0fWlW0JFrB3OCzsYX2c