Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak przewodniczącą Kapituły Konkursu „ExCELLent Grant”

Kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych, prof. dr hab. Aleksandra Klimczak została przewodniczącą Kapituły Konkursu „ExCELLent Grant” organizowanego przez Polski Bank Komórek Macierzystych. „ExCELLent Grant” to nowy program mający na celu wsparcie badań prowadzonych przez młodych naukowców zajmujących się biologią komórek macierzystych/progenitorowych, terapiami komórkowymi, terapiami genowymi oraz medycyną regeneracyjną. Szczegóły dotyczące aplikowania do konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu www.excellentgrant.pl.

Informacja o konkursie znajduje się również na stronie Kurier Biotechnologia.pl:
https://biotechnologia.pl/biotechnologia/nowy-konkurs-grantowy-dla-mlodych-naukowcow,21552