Dr Marta Sochocka laureatką programu „Wizyty studyjne: wyjazdy za granicę uczonych PAN”

Dr Marta Sochocka z Laboratorium Wirusologii naszego Instytutu została laureatką programu „Wizyty studyjne: wyjazdy za granicę uczonych PAN” organizowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Główną intencją tego programu jest wspieranie wymiany naukowej i nawiązywanie bądź poszerzanie kontaktów uczonych z Polski z naukowcami i badaczami z zagranicy. Dr Sochocka odbędzie taką wizytę na University of Connecticut School of Medicine w USA, gdzie wspólnie z zespołem profesora Breno Satler Diniza będzie przygotowywała projekt grantowy dotyczący nowych strategii terapeutycznych w chorobie Alzheimera, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych metod badań klinicznych i badań nad biomarkerami.