Dr Honorata Kraśkiewicz laureatką konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki pani dr Honorata Kraskiewicz z  Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych uzyskała finansowanie w kwocie 1 107 760 zł na realizację projektu  M-ERA.NET 3 “Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”. Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.
Serdecznie gratulujemy!