Ze smutkiem żegnamy Profesora Andrzeja Myca

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.10 br., w sobotę rano czasu amerykańskiego, w swoim domu w Fairhope w Alabamie, w wieku 69 lat zmarł nasz kolega i serdeczny Przyjaciel Andrzej Myc. Urodzony 21.03.1953 w Legnicy, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Indiana University i Michigan University. Prezes Fundacji Wspólnota Pokoleń. Od listopada 1988 roku był na stypendium naukowym fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. W Instytucie Hirszfelda pracował nad antygenami zgodności tkankowej, a potem nad metabolizmem i podziałem komórek nowotworowych. W Indiana University prowadził badania nad mechanizmem szoku septycznego i posocznicy, w Ann Arbor natomiast pracował nad autoimmunologią i rakiem tarczycy oraz środkami przeciwko broni biologicznej, także nad dendrimerami jako nośnikami leków przeciwnowotworowych. W ramach badań nad szczepionkami brał udział w projekcie szczepionkowym przeciwko SARS-CoV-2 w Instytucie Immunologii. Współzałożyciel Solidarności Walczącej, członek jej Rady Politycznej i Komitetu Wykonawczego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Niech spoczywa w pokoju.