Mgr inż. Sandra Stamnitz laureatką konkursu „ExCELLent Grant”

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, Kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych, pełniąca funkcję przewodniczącej Kapituły Konkursu „ExCELLent Grant” organizowanego przez Polski Bank Komórek Macierzystych, wraz z dr Tomaszem Ołdakiem, członkiem Zarządu PBKM, wręczyła nagrody Laureatom konkursu w czasie uroczystej Gali ExCELLent Grant. Jedną z Laureatek Konkursu została mgr inż. Sandra Stamnitz, doktorantka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich BioTechNan w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. „ExCELLent Grant” to nowy program skierowany do młodych naukowców, którzy rozwijają swoje badania w dziedzinie biologii mezenchymalnych komórek macierzystych, medycynie regeneracyjnej czy terapiach genowych.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się również na stronie Kurier Biotechnologia.pl:
https://biotechnologia.pl/biotechnologia/granty-w-konkursie-excellent-grant-przyznane,21944