Międzynarodowa Konferencja upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Pasteura

W dniach 29-30 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja “The last word belongs to microbes”, upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Pasteura, już za życia nazywanego dobroczyńcą ludzkości i ojcem mikrobiologii. Życie Pasteura było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, przykładem prawdziwej naukowej intuicji badawczej, dociekliwości i determinacji. Dwusetna rocznica urodzin Pasteura jest obchodzona na całym świecie, upamiętniając życie i dokonania jednego z najwybitniejszych umysłów wszechczasów.

Głównym organizatorem konferencji był Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, na czele Komitetu Organizacyjnego stanął dr hab. Tomasz Jagielski. Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN znalazł się w zaszczytnym gronie organizatorów konferencji obok Instytutu Pasteura w Paryżu oraz licznych uniwersytetów i instytutów PAN. Wykłady prezentowali znakomici mikrobiolodzy – goście z Francji i innych krajów. Patronat nad konferencją objęła Ambasada Francuska i Senat RP.

W Komitecie Naukowym konferencji obok przedstawicieli Instytutu Pasteura i ośrodków naukowych z kraju i ze świata znaleźli się prof. dr hab. Andrzej Gamian oraz prof. dr hab. Andrzej Górski, członkiem Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Bogumiła Szponar.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale upamiętniające dwusetną rocznicę urodzin wielkiego badacza, zaprojektowane przez artystkę Annę Wątróbską-Wdowiarską, wybite w Mennicy Państwowej.