Dr inż. Anna Kędzierska laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Kędzierska z Laboratorium Immunologii Rozrodu została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska („Za badania nad rolą równowagi immunologicznej we wczesnych okresach ciąży, co prowadzi do zmniejszenia odsetka poronień. Nowatorskie podejście i zastosowanie nowych cząsteczek immunoregulatorowych otwiera nową ścieżkę terapeutyczną w przypadku niepowodzeń ciąży”). Praca pt. „Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem” realizowana była pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Chełmońskiej-Soyty.
Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Serdecznie gratulujemy.