Polska Akademia Nauk gratuluje Instytutowi otrzymania kategorii A+

Z dumą informujemy, że na ręce dyrekcji Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN wpłynęły gratulacje od władz Polskiej Akademii Nauk z okazji przyznania naszej jednostce kategorii naukowej A+ w dyscyplinie nauki medyczne w ewaluacji za lata 2017-2021. Profesor Marek Konarzewski, podpisany pod listem, podkreślił, że “obecność w gronie wiodących jednostek naukowych stanowi powód do dumy i zobowiązuje do utrzymania wysokiego poziomu badań naukowych”. Adresatem słów najwyższego uznania oraz życzeń dalszych sukcesów naukowych są wszyscy pracownicy Instytutu.
Serdecznie gratulujemy!

List Prezesa PAN