Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak członkinią Zespołu ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych

W odpowiedzi na potrzebę upowszechniania wiedzy w obszarze terapeutycznego potencjału komórek jako substancji czynnej produktów leczniczych przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk powołany został Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych (KMiTK). W skład zespołu wchodzi prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych.

Więcej informacji:

https://pan.pl/blog/powstal-zespol-ds-komorek-macierzystych-i-terapii-komorkowych/