Praca dr hab. Anny Pawlik, dr Jakuba Muraszko i mgr Mateusza Noszki w Nature Communications

W czasopiśmie Nature Communications (200 pkt MEiN, IF 16,6) opublikowana została praca mgr. Mateusza Noszki, dr. Jakuba Muraszki oraz dr hab. Anny Pawlik z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów. W pracy wykazano, że ponad 30% genów chorobotwórczej bakterii Helicobacter pylori znajduje się pod kontrolą transkrypcyjną białka HP1021, w tym takie istotne procesy komórkowe jak odpowiedź na stres oksydacyjny, pobieranie DNA ze środowiska, niezbędne dla wirulencji tej bakterii, czy metabolizm węglowodanów, istotny dla stanu energetycznego komórki.

Praca powstała we współpracy wielośrodkowej, finansowana z funduszy Narodowego Centrum Nauki (OPUS 17, 2019/33/B/NZ6/01648), Programu Ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej (EPIC-XS, nr 823839) oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

https://www.nature.com/articles/s41467-023-42364-6?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20231023&utm_content=10.1038/s41467-023-42364-6