Mgr Katarzyna Pacyga-Prus i mgr inż. Marta Piksa ze stypendium im. Ludwika Hirszfelda

Z dumą informujemy, że dwie doktorantki Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk otrzymały stypendium im. Ludwika Hirszfelda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Mgr Katarzyna Pacyga-Prus jest częścią zespołu Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu, a mgr inż. Marta Piksa Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów IITD PAN.

Stypendium im. Ludwika Hirszfelda przyznawane jest w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego realizowanego z inicjatywy Prezydenta Wrocławia przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

Listę laureatów można znaleźć na stronie https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendia-dla-doktorantow-przyznane-3