Dr Karolina Piekarska laureatką  Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk “Iuvenes Wratislaviae”

Z dumą informujemy, że dr Karolina Piekarska z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej, kierowanego przez dr hab. Izabelę Nowak, została laureatką XII Konkursu  Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk  “Iuvenes Wratislaviae” za osiągnięcie zatytułowane: “Wpływ immunologicznych czynników genetycznych i białkowych na nawracające niepowodzenia implantacji zarodka po zapłodnieniu pozaustrojowym”. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dwóch równorzędnych kategoriach: nauk o życiu, ścisłych i technicznych oraz nauk humanistyczno-społecznych i artystycznych. Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy w historii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Serdecznie gratulujemy!