Mgr Joanna Wysocka – Zmiany wewnątrzczaszkowe i przyczyny ich powstawania w populacji wczesno-nowożytnego Wrocławia

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 8.02.2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr Joanna Wysocka (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: “Zmiany wewnątrzczaszkowe i przyczyny ich powstawania w populacji wczesno-nowożytnego Wrocławia”. Na prośbę wykładowcy przekazujemy informację, że prezentacja będzie zawierała zdjęcia szczątków ludzkich.