Dr inż. Anna Jarząb laureatką programu Fundacji Alexandra von Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej IITD PAN wraz z prof. Bernhardem Kuster z Katedry Proteomiki i Bioanalizy Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz dr Christiną Ludwig z Bavarian Center for Biomolecular Mass Spectrometry (BayBioMS) zostali beneficjentami Programu Fundacji Alexandra von Humboldta „Research Group Linkage Programme”.

Program umożliwia sfinansowanie współpracy międzynarodowej umożliwiającej realizację wspólnych projektów badawczych. Dzięki uzyskanym środkom naukowcy z IITD będą mogli odbyć krótkoterminowe staże naukowe na TU Munich.

Więcej informacji na temat programu: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/alumni-programmes/alumni-abroad/research-group-linkage-programme