Dr Katarzyna Szymczak-Kulus ze stypendium Swiss National Science Foundation

Dr Katarzyna Szymczak-Kulus z Laboratorium Glikobiologii IITD PAN została laureatką dwuletniego stypendium Swiss National Science Foundation (SNSF) w programie Swiss Postdoctoral Fellowship. Będzie prowadziła badania w laboratorium prof. Francisa Jacoba (Uniwersytet w Bazylei) nad rolą glikolipidów i jonów wapnia w regulacji plastyczności komórek nowotworowych.

https://www.snf.ch/en/m1NtWp4nTELQixlu/funding/horizon-europe-swiss-postdoctoral-fellowships