Nowe wartości Impact Factor za 2023 rok

W bazie Journal Citation Reports, należącej do firmy Clarivate Analytics opublikowane zostały nowe wartości Impact Factor dla czasopism naukowych dla roku 2023. Wartości współczynnika wpływu IF dla poszczególnych czasopism można sprawdzić pod adresem: https://jcr.clarivate.com/jcr/home, natomiast pełen wykaz prac opublikowanych przez pracowników Instytutu Hirszfelda w roku 2023, z aktualnymi wartościami Impact Factor znajduje się w zakładce Raporty i Publikacje: https://hirszfeld.pl/instytut/raporty-i-publikacje/.