Mgr Nafeesa Moksud – “PD-1 and its Ligand PD-L1: Searching for Genetic and Epigenetic Mechanisms Regulating Their Expression in Non-Small-Cell Lung Cancer”

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Nafeesa Moksud (Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka) wygłosi wykład pt.: “PD-1 and its Ligand PD-L1: Searching for Genetic and Epigenetic Mechanisms Regulating Their Expression in Non-Small-Cell Lung Cancer”

Aleksandra Strzykalska – “Witamina D i jej analog jako modulatory różnicowania limfocytów Th17 w pre- i postmenopauzalnym modelu mysiego raka gruczołu sutkowego”

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Aleksandra Strzykalska (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: “Witamina D i jej analog jako modulatory różnicowania limfocytów Th17 w pre- i postmenopauzalnym modelu mysiego raka gruczołu sutkowego”