Mgr Joanna Wysocka – Zmiany wewnątrzczaszkowe i przyczyny ich powstawania w populacji wczesno-nowożytnego Wrocławia

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 8.02.2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr Joanna Wysocka (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: “Zmiany wewnątrzczaszkowe i przyczyny ich powstawania w populacji wczesno-nowożytnego Wrocławia”. Na prośbę wykładowcy przekazujemy informację, że prezentacja będzie zawierała zdjęcia szczątków ludzkich.

Mgr Paula Czyszczoń – Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 18.01.2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Paula Czyszczoń (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: “Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza”.

Mgr Jagoda Siemaszko – NK cell receptors and their ligands in development of complications after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 11.01.2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Jagoda Siemaszko (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: “NK cell receptors and their ligands in development of complications after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation”.