Granty NCN


Grant NCN OPUS nr 2016/21/B/ST8/02099 (2017-2021)

Tytuł projektu: Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych właściwościach bakteriobójczych i cytotoksycznych. Kierownik projektu: dr hab. Bogumiła Szponar