Dział Finansowo-Księgowy


Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się pełną obsługą finansowo-księgową Instytutu.

Prowadzi ewidencje finansowo-księgową działalności Instytutu, realizuje obowiązki sprawozdawcze Instytutu w zakresie finansowym, księgowym, podatkowym zgodnie z wymogami instytucji zewnętrznych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Do jego zadań należy bieżące monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie obowiązujących procedur i systemu rozliczeń Instytutu do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Dokumenty księgowe w wersji papierowej są dostępne do wglądu w pokoju 133.

 

Kontakt

Kierownik

mgr Anna Zięba – Główny Księgowy
email: anna.zieba@hirszfeld.pl
telefon: 71 337 34 90 wewnętrzny: 143, pokój 150

mgr Agata Bogacka – Zastępca Głównego Księgowego
email: agata.bogacka@hirszfeld.pl
telefon: 71 370 99 37, wewnętrzny: 144, pokój 149

Zespół

mgr Jolanta Matuszewska – Główny specjalista ds. finansowo – księgowych
email: jolanta.matuszewska@hirszfeld.pl
telefon:  71 370 99 41, wewnętrzny: 156, pokój 133

mgr Agnieszka Panek – Samodzielna księgowa
email: agnieszka.panek@hirszfeld.pl
telefon: 71 337 11 72, wewnętrzny: 281, pokój 151

mgr Alina Jasitczak – Samodzielna księgowa
email: alina.jasitczak@hirszfeld.pl
telefon: 71 370 99 89, wewnętrzny: 159, pokój 135

mgr Karolina Ciekot – Samodzielna księgowa
email: karolina.ciekot@hirszfeld.pl
telefon:  71 370 99 41, wewnętrzny: 156, pokój 133

Agnieszka Issel – Samodzielna księgowa – kasjer
email: agnieszka.issel@hirszfeld.pl
telefon: 71 337 11 72, wewnętrzny: 158, 122

Teresa Mazur – Samodzielna księgowa
email: teresa.mazur@hirszfeld.pl
telefon: 71 370 99 89, wewnętrzny: 159, pokój 135