Cennik PChO


Cennik  Wzór zamówienia PDF  Wzór zamówienia Word

 

Zamówienia

Pracownia Chemii Ogólnej
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

ul.Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

Telefony:
tel. 071 370 99 33
tel. 071 370 99 34

Fax: 071 337 13 82

email: chemia.ogolna@hirszfeld.pl