Laboratorium Immunobiologii


Cele badawcze Laboratorium obejmują projekty związane z charakterystyką, ustaleniem użyteczności terapeutycznej i mechanizmu działania nowych związków różnego pochodzenia, takich jak: białka i peptydy ze źródeł naturalnych, lub uzyskanych na drodze metod genetycznych, jak również syntetycznych związków chemicznych.

Opanowaliśmy szeroki wachlarz metod, in vitro, molekularnych oraz modeli in vivo (zwierzęta doświadczalne), będących odpowiednikami takich chorób lub stanów klinicznych jak: sepsa, chemioterapia i przeszczep szpiku, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie okrężnicy, alergiczne zapalenie opłucnej, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

Jesteśmy, lub byliśmy zaangażowani, między innymi w badaniach nad wpływem na układ immunologiczny:


 • kolostryniny (PRP),
 • laktoferyny,
 • ekstraktu z grasic cielęcych (TFX),
 • syntetycznych i naturalnych peptydów i związków heterocyklicznych,
 • głównie izoksazoli i azafenotiazyn.

Ostatnio zwróciliśmy uwagę na yolkinę, białko izolowane z żółtka jaj, które może być odpowiednikiem kolostryniny u ptaków. Kontynuujemy badania nad laktoferyną oraz mamy w planie ponowienie badań nad TFX, aby ustalić jego molekularny mechanizm działania.

Kontakt

Kierownik

Kierownik: prof. dr hab. Michał Zimecki (https://orcid.org/0000-0002-6206-8006)

Edukacja i doświadczenie zawodowe

Urodzony w 1947, Włocławek; matura 1965; mgr biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, 1970; studia doktoranckie w latach 1970-1974 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej (IITD). W latach 1975/76 stypendium Fulbrighta w Instytucie Biologii Molekularnej, Hoffmann-la-Roche Inc, Nutley, USA. W latach 1983-1994 długo i krótkoterminowe staże naukowe w Uniwersytecie im. Waszyngtona w Saint Louis, Centrum Rakowym im. Harringtona, Amarillo, Uniwersytetu  Emory w Atlancie, a w latach 1990-2000 krótkoterminowe wizyty w Uniwersytecie Lille, Francja.

Stopnie naukowe i stanowiska

Doktor nauk przyrodniczych – 1974, habilitacja – 1987, profesor – 1997. W latach 1976-1987 adiunkt a w 1987-1997 docent w Laboratorium Immunobiologii; od 1997 do dzisiaj kierownik tego Laboratorium i Zakładu Terapii Doświadczalnej IITD; zastępca dyrektora d.s. naukowych w latach 2000-2007.

Honory
1991 – do dzisiaj – redaktor Archivum Immunologiae & Therapiae Experimentalis,
1998 – przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTI,
2003 – 2008 – zastępca przewodniczącego II Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu,
2010 – złoty medal zasługi.

Zespół

Adiunkci:

Asystenci:

Pracownicy naukowo-techniczni:

Technicy:

 • Katarzyna Niemira  

Doktoranci:

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
 • Wykazanie wyjątkowo silnej zdolności do prezentacji antygenu antygenowo swoistym komórkom T przez otrzewnowe komórki B o fenotypie CD5+ (komórki B1) i wyjaśnienie mechanizmu tego procesu.
 • Wykazanie wpływu laktoferyny na dojrzewanie komórek T i B, ochronnego efektu w endotoksemii, hamowania procesów zapalnych i autoimmunologicznych, rekonstytucji funkcji układu immunologicznego po chemoterapii oraz normalizacji statusu immunologicznego.
 • Wykazanie użyteczności terapeutycznej i mechanizmu działania serii pochodnych izoksazoli.
Metody badawcze

in vitro

 • proliferacja limfocytów mysich i ludzkich na mitogeny
 • mieszana reakcja limfocytów mysich lub ludzkich
 • generowanie antygenowo swoistych linii komórek T
 • test fagocytarny neutrofilów ( aureus)
 • oznaczanie poziomu cytokin metodą ELISA
 • degranulacja komórek tucznych
 • szybki i swoisty test immunologiczny do oznaczeń gonadotropiny, test immunologiczny dla użytku laboratoryjnego, domowego i klinicznego dla wykrycia ciąży, płodności, ataku serca i chorób nerek
 • RT-PCR; qPCR; Western blot, PAGE

  in vivo

 • humoralna odpowiedź immunologiczna na owoalbuminę (OVA)
 • nadwrażliwość typu opóźnionego (DTH) na OVA
 • nadwrażliwość kontaktowa na oksazolon
 • nadwrażliwość kontaktowa na dwuizocyjanian toluenu
 • nieswoiste zapalenie skóry (np. na kwas salicylowy)
 • alergiczne zapalenie opłucnej na OVA
 • zapalenie okrężnicy wywołane siarczanem dekstranu
 • zapalenie łapy lub mieszka powietrznego indukowane karageniną
 • indukowanie eksperymentalnej łuszczycy
 • zapalenie mózgu i rdzenia przedłużonego u szczurów Lewis
 • zapalenie stawów u myszy DBA1 indukowane kolagenem typu II
 • endotoksemia
 • bakteremia
 • przeszczepy skórne
 • test immobilizacji
 • chemioterapia i przeszczep szpiku
Kluczowa aparatura badawcza
 • czytnik płytek mikrotitracyjnych
 • termocyklery z blokami gradientowymi
 • UV-VIS spektrofotometr
 • komory laminarne do pracy sterylnej
 • inkubatory do hodowli komórek
 • wirówki
 • analityczna waga laboratoryjna (dokładność 0,1 mg)
 • systemy do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych
 • aparat do elektrotransferu białek z żeli poliakrylamidowych
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)
 • NCN grant nr NN405 101739, „Synteza chinobenzeno-1,4 tiazyn I ocena ich aktywności przeciwnowotworowych”, kierownik: prof. Krystian Pluta, główny wykonawca: prof. Michał Zimecki (2010-2012).
 • NCN grant nr NN405 424239, „Nowe analogi cyklolinopeptydu – synteza, biologia i konformacja”, kierownik: prof. Stefan Jankowski, główny wykonawca: prof. Michał Zimecki (2010-2013).
 • NCN grant nr NN405 682840, „Synteza i badania biologiczne pochodnych izoksazoli o spodziewanych właściwościach immunorestytucjnych”, kierownik: prof. Stanisław Ryng, główny wykonawca: prof. Michał Zimecki (2011-2014).
 • NCBiR grant nr PBS1/B7/10/2013, „Nowy cykliczny tetrapeptyd 4B8M o aktywności immunosupresyjnej, przeciwzapalnej I niskiej toksyczności”, lider: „Peptaderm”, główny wykonawca: prof. Zimecki (2012-2014).
 • NCN grant nr 2014/15/B/NZ7/00867, „Ocena efektywność terapeutycznej wybranych azafenotiazyn I badania mechanizmu ich aktywności supresyjnej”, kierownik: prof. Michał Zimecki, główny wykonawca: prof. Krystian Pluta (2015-2017).
Wybrane publikacje
 • Obmińska-Mrukowicz B., Szczypka M., Lis M., Pawlak A., Suszko-Pawłowska A., Sysak A., Zambrowicz A., Burster T., Kocięba M., Artym J., Zaczyńska E., Kochanowska I., Zimecki M.: Effects of yolkin on the immune response of mice and its plausible mechanism of action. Immunol. Lett., 2020, 220: 21-31 (https://doi.org/10.1016/j.imlet.2020.01.003).
 • Zimecki M., Bąchor U., Mączyński M.: Isoxazole derivatives as regulators of immune functions. Molecules, 2018, 23(10): 2724 (https://doi.org/10.3390/molecules23102724).
 • Kruzel M.L., Zimecki M., Actor J.K.: Lactoferrin in a context of inflammation-induced pathology. Front. Immunol., 2017, 8: 1438 (https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01438).
 • Pluta K., Jeleń M., Morak-Młodawska B., Zimecki M., Artym J., Kocięba M., Zaczyńska E.: Azaphenothiazines – promising phenothiazine derivatives. An insight into nomenclature, synthesis, structure elucidation and biological properties. Eur. J. Med. Chem., 2017, 138: 774-806 (https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.07.009).
 • Zimecki M., Artym J., Kocięba M., Kaleta-Kuratewicz K., Kuropka P., Kuryszko J., Kruzel M.: Homologous lactoferrin triggers mobilization of the myelocytic lineage of bone marrow in experimental mice. Stem Cells Dev., 2013, 22(24): 3261-3270 (https://doi.org/10.1089/scd.2013.0242).
 • Artym J., Zimecki M., Kuryszko J., Kruzel M.L.: Lactoferrin accelerates reconstitution of the humoral and cellular immune response during chemotherapy-induced immunosuppression and bone marrow transplant in mice. Stem Cells Dev., 2005, 14(5): 548-55 (https://doi.org/10.1089/scd.2005.14.548)
 • Zimecki M., Mazurier J., Spik G., Kapp J.A.: Human lactoferrin induces phenotypic and functional changes in murine splenic B cells. Immunology, 1995, 86(1): 122-7 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7590872/).
 • Zimecki M., Whiteley P.J., Pierce C.W., Kapp J.A.: Presentation of antigen by B cells subsets. I. Lyb-5+ and Lyb-5- B cells differ in ability to stimulate antigen specific T cells. Arch Immunol Ther Exp . 1994, 42(2): 115-23 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7503644/).
 • Zimecki M., Mazurier J., Machnicki M., Wieczorek Z., Montreuil J., Spik G.: Immunostimulatory activity of lactotransferrin and maturation of CD4- CD8- murine thymocytes. Immunol Lett., 1991, 30(1): 119-123 (https://doid.org/10.1016/0165-2478(91)90099-v)
 • Machnicki M., Zimecki M., Zagulski T.: Lactoferrin regulates the release of tumour necrosis factor alpha and interleukin 6 in vivo. J. Exp. Pathol., 1993, 74(5): 433-9 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8217778/).