IITD PAN laureatem Polsko-Francuskiego Programu Badań Naukowych PHC Polonium

Miło nam poinformować, że Instytut Hirszfelda znalazł się w gronie laureatów Polsko-Francuskiego Programu Badań Naukowych PHC Polonium. Program wspiera mobilność współpracujących ze sobą zespołów badawczych. W Polsce realizowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), we Francji natomiast przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI). W 2020 roku finansowanie uzyskało 20 projektów, w tym projekt Structural diversity among Aeromonas salmonicida O‐polysaccharides isolated from ill and healthy fish as an epidemiologic tool (Różnorodność strukturalna wśród O-polisacharydów Aeromonas salmonicida wyizolowanych z chorych i zdrowych ryb jako narzędzie epidemiologiczne), który realizowany będzie przez IITD PAN wraz z Ploufragan‐Plouzané‐Niort Laboratory of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Instytutu Hirszfelda będzie dr hab. inż. Marta Kaszowska z Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek.

Więcej informacji:
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/polsko-francuski-program-badan-naukowych-phc-polonium-wyniki-naboru-2020