Fagi w terapii COVID-19

W listopadzie Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) zaaprobowała stosowanie fagów w leczeniu bakteryjnych powikłań COVID-19. Rozpoczęły się badania kliniczne nad skutecznością tej terapii:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04636554
https://www.youtube.com/watch?v=8e8joloR5Ec
https://www.bacteriophage.news/fda-phage-therapy-for-covid19-patients/

Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach zespół prof. dr hab. med. Andrzeja Górskiego, kierownika Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD PAN, opublikował dwie prace sugerujące zastosowanie fagów w terapii COVID-19. Co więcej, zespół prof. Górskiego jest zdania, że fagi mogłyby znaleźć zastosowanie nie tylko w zwalczaniu powikłań bakteryjnych, ale także w przeciwdziałaniu innym patologiom związanym z tą chorobą.

Szczegółowe założenia tej hipotezy przedstawiają publikacje:
Górski A., Międzybrodzki R., Żaczek M., Borysowski J.: Phages in the fight against COVID-19? Future Microbiol, 15(12) (https://doi.org/10.2217/fmb-2020-0082)
Górski A., Borysowski J., Międzybrodzki R.: Sepsis, phages, and COVID-19. Pathogens, 2020, 9(10):844 (https://doi.org/10.3390/pathogens9100844)