Wyniki współpracy prof. dr hab. inż. Jolanty Łukasiewicz z immunologami ze Szwajcarii i Niemiec na łamach czasopisma Nature

W prestiżowym czasopiśmie Nature ukazała się publikacja oryginalna z udziałem prof. dr hab. inż. Jolanty Łukasiewicz, kierownika Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek. Publikacja dotyczyła charakterystyki specyficzności wydzielniczych immunoglobulin A i ich wpływu na żywotność bakterii zasiedlających układ pokarmowy (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03973-7).

Wiodącą rolę w tych badaniach odegrały ośrodki ze Szwajcarii (Uniwersytet w Bernie) i Niemiec (Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu). Badacze prześledzili na modelu, wykorzystującym jeden szczep niepatogennej bakterii, specyficzność i aktywność szerokiego panelu reprezentatywnych rekombinowanych monoklonalnych immunoglobulin A. Zidentyfikowali repertuar docelowych antygenów bakteryjnych oraz opisali funkcję tych przeciwciał z punktu widzenia znaczenia ich dla odporności związanej z układem pokarmowym.

Wkład prof. Jolanty Łukasiewicz dotyczył ekspertyzy w zakresie preparacji i charakterystyki cukrowych oraz glikolipidowych antygenów Gram-ujemnych bakterii (m. in. lipopolisacharydu) i ich oddziaływania z przeciwciałami.

To już druga publikacja Instytutu w czasopiśmie z grupy Nature we współpracy z wymienionymi ośrodkami.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03973-7