ABM Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej


Tytuł projektu Rok przyznania
Onkologiczne Specjalistyczne Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC)

Project Finansowany z budżetu Państwa

Całkowita wartość projektu: 29 501 115,00 zł.
Wartość dofinansowania: 29 501 115,00 zł.

Nazwa konkursu Numer Ośrodek realizujący badanie Forma prawna
Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej 2023 2023/ABM/02/00010 Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Opis badania: Projekt dotyczy stworzenia Onkologicznego Specjalistycznego Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC). Tworzenie i rozwój Regionalnych Centów Medycyny Cyfrowej (RCMC) wpisuję się w Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 gdyż jest ściśle powiązane z przeprowadzonym Pilotażowym Programem Sieci Onkologicznej w którym Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPIH) brało udział.
Cel badania: Cel główny projektu: Stworzenie Onkologicznego Specjalistycznego Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC).
Grupa badania: n.d.
Partnerzy/Konsorcjanci: Instytut badawczy – PAN: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu,
Status projektu: W trakcie realizacji
Data podpisania umowy: 2023-11-13
Data rozpoczecia projektu: 2023-08-01

2023
Utworzenie i rozwój zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych

Project Finansowany z budżetu Państwa

Całkowita wartość projektu: 29 989 575,00 zł.
Wartość dofinansowania: 29 989 575,00 zł.

Nazwa konkursu Numer Ośrodek realizujący badanie Forma prawna
Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej 2023 2023/ABM/02/00005 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Opis badania: Głównym celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) – struktury, mogącej łączyć bazy danych i zasoby personalne, infrastrukturalne czy oprogramowania. Głównym zadaniem będzie standaryzacja, pozyskiwanie i przetwarzanie wysokiej jakości danych medycznych w celach naukowych i analitycznych oraz zapewnienia możliwości bezpiecznej wymiany ustrukturyzowanych danych.
Cel badania: Głównym celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) – struktury, mogącej łączyć bazy danych i zasoby personalne, infrastrukturalne czy oprogramowania. Głównym zadaniem będzie standaryzacja, pozyskiwanie i przetwarzanie wysokiej jakości danych medycznych w celach naukowych i analitycznych oraz zapewnienia możliwości bezpiecznej wymiany ustrukturyzowanych danych.
Grupa badania: nd.
Partnerzy/Konsorcjanci: Instytut badawczy – Sieć Badawcza Łukasiewicz: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Uczelnia publiczna: Politechnika Wrocławska, Instytut badawczy – PAN: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
Status projektu: W trakcie realizacji
Data podpisania umowy: 2023-11-09
Data rozpoczecia projektu: 2023-08-01

2023