Przyznanie stypendium dla dr Agnieszki Razim

Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Razim z Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu została laureatką konkursu Bekkera finansowanego ze źródeł Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dr Agnieszka Razim odbędzie dwuletni staż podoktorski na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, gdzie będzie prowadzić badania nad biologiczną funkcją zewnątrzkomórkowych pęcherzyków Lactiplantibacillus plantarum. Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: