Jubileuszowa Sesja Naukowa „Etos Ludzi Nauki”

W sobotę 18 grudnia odbyła się jubileuszowa Sesja Naukowa „Etos Ludzi Nauki”. Sesja była zwieńczeniem 75-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jednym z prelegentów był prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, kierownik Zakładu Terapii Fagowej, który wygłosił wykład pt. „Komisja ds. Etyki w Nauce a rzetelność w nauce”.

Więcej informacji oraz Program Sesji:
https://www.wroclaw.pl/beta2/proxy/akademicki/jubileuszowa-sesja-naukowa-etos-ludzi-nauki

Filmu z Sesji: