Prof. dr hab. Sławomir Kozieł gościem Radia Wrocław i Gazety Wyborczej

Kierownik Zakładu Antropologii prof. dr hab. Sławomir Kozieł 14 stycznia 2022 r. był gościem audycji Radia Wrocław prowadzonej przez Elżbietę Osowicz. Wywiad poświęcony był badaniom realizowanym wspólnie przez IITD PAN i Uniwersytet Wrocławski w ramach projektu OPUS 21 („Ogólnopolskie badania 19-letnich mężczyzn. Międzypokoleniowe zmiany cech biologicznych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku w Polsce”). Badania koordynowane przez prof. Kozieła rozpoczną się wiosną 2022 r.

Cała audycja dostępna jest pod adresem:
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/115942/Naukowcy-przebadaja-ponad-20-tysiecy-mlodych-mezczyzn

Wywiad z profesorem Koziełem przeprowadziła także Gazeta Wyborcza. W e-wydaniu z 20.01.2022 r. pojawił się artykuł dotyczący stresu w życiu prenatalnym i jego wpływu na dalsze życie dzieci. Kierownik Zakładu Antropologii IITD PAN w latach 2017-2021 był kierownikiem projektu OPUS 11 pt. „Stres podczas ciąży, a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach”, którego celem było oszacowanie długotrwałego wpływu silnego stresu matczynego w okresie ciąży, wywołanego katastrofą naturalną, na wzrastanie i rozwój dzieci w okresie dzieciństwa.

Artykuł dostępny jest pod adresem:
https://wyborcza.pl/7,75400,28019797,prof-slawomir-koziel-badamy-skutki-stresu-w-okresie-prenatalnym.html