Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim

Miło nam poinformować, iż Instytut Hirszfelda w dniu 12 stycznia br. podpisał umowę dotyczącą wspólnej realizacji badań naukowych i dydaktycznych z Uniwersytetem Wrocławskim. Podpisanie formalnej umowy przez Dyrektora IITD PAN prof. dr hab. Andrzeja Gamiana oraz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego otwiera nowe możliwości współpracy obu jednostkom i daje szansę na jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego. Jest także podsumowaniem owocnej, ponad 20-letniej współpracy IITD PAN i Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Umowa zakłada m.in. wspólny udział w projektach badawczych, współpracę przy organizacji spotkań i konferencji, udostępnienie miejsca do prowadzenia badań dla studentów i doktorantów, a także współorganizację praktyk studenckich i pokazów.

Informacja o nawiązaniu formalnej współpracy pojawiła się także na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://uni.wroc.pl/uwr-wspolpracuje-z-instytutem-immunologii/