Dr Agnieszka Razim stypendystką programu START

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Agnieszka Razim została stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.