Książka wydana z okazji 70-lecia Polskiej Akademii Nauk

Z okazji 70-lecia PAN, przypadającego na 2022 rok, Akademia wydała książkę „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki”. To opowieść o ludziach nauki, o pasji, z jaką poznawali świat, i o trudnościach, z jakimi się mierzyli.
Wybrano dwadzieścia związanych z Polską wybitnych postaci, żyjących na przestrzeni wieków i reprezentujących różne dyscypliny naukowe.  Każdej z tych postaci poświęcona jest notka biograficzna, ale też i esej-impresja napisany przez dwadzieścioro współczesnych pisarek lub pisarzy. “W publikacji opisano badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe i żyjących na przestrzeni wieków. Choć wiele ich różniło, to łączyła ich pasja badawcza i dociekliwość w poznawaniu otaczającego świata. To swoisty obraz historii polskiej nauki na tle historii kraju oraz międzynarodowych przemian i przełomów.”  Wśród tych 20 postaci znalazł się zarówno Ludwik Hirszfeld jak i Rudolf Weigl.
Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych (po polsku i po angielsku). Można je pobrać ze strony: https://www.pan.pl/20Postaci/