9 Forum Młodych Biotechnologów

9 Forum Młodych Biotechnologów odbędzie się 14 czerwca 2022 r. (wtorek) w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN w Auli im. Prof. Ślopka (stacjonarnie).

Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie i inżynierskie lub licencjackie wykonane w roku akad. 2021/22. Przewidujemy 10-minutowe prezentację i dyskusję.

Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii i kierunków pokrewnych wszystkich uczelni.

Na zgłoszenia prezentacji, za zgodą promotora, czekamy do 10 czerwca (piątek), e-mail: forum@hirszfeld.pl lub bogumila.szponar@hirszfeld.pl (imię i nazwisko studenta i promotora, uczelnia, tytuł pracy).

Prezentujący będą wyróżnieni dyplomami i pamiątkowym wydawnictwem książkowym.

Zachęcamy!

Plakat