Dr Katarzyna Szymczak-Kulus i dr Piotr Fedurek laureatami konkursu NCN Miniatura 6

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki z dnia 23 czerwca br. pani dr Katarzyna Szymczak-Kulus z Laboratorium Glikobiologii  i pan dr  Piotr Fedurek z Zakładu Antropologii uzyskali finansowanie  na realizację projektów Miniatura. Tematem pierwszego z nich jest  “Rola globotriazyloceramidu w oporności wielolekowej komórek nowotworowych”, drugi nosi tytuł “Związek pomiędzy odpornością behawioralną oraz sieciami kontaktów społecznych”.

Serdecznie gratulujemy!