Zaproszenie do udziału w ankiecie

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Prawie każdy z nas stosował kiedyś antybiotyki z powodu infekcji wywołanej przez bakterie. Niestety, z powodu narastania oporności bakterii na antybiotyki, coraz częściej leki te nie są wystarczająco skuteczne. Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie świadomości zagrożeń związanych z antybiotykoopornością bakterii oraz alternatywnych metod leczenia zakażeń bakteryjnych. Udział każdej osoby w badaniu, w tym również Pani/Pana, jest bardzo ważny. Dzięki odpowiedziom Pani/Pana, będzie możliwe wiarygodne zbadanie poglądów na temat stosowania alternatywnych metod leczenia infekcji. Bardzo liczymy na Pani/Pana udział w tej krótkiej, w pełni anonimowej, ankiecie.

Przygotowaliśmy dwie wersje ankiety różniące się tylko formą gramatyczną pytań.

Proszę kliknąć tutaj, aby wypełnić ankietę w wersji DLA KOBIET.

Proszę kliknąć tutaj, aby wypełnić ankietę w wersji DLA MĘŻCZYZN.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Andrzej Górski

Dr hab. Ryszard Międzybrodzki

Mgr Maciej Żaczek