Wyniki oceny parametrycznej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Z satysfakcją i ogromną radością informujemy, że w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021 decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2022 roku przyznano Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN kategorię naukową A w dyscyplinie nauki biologiczne i kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki medyczne.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

  1. kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej
  2. Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
  3. kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Państwu wspólnego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.