Mgr Sandra Stamnitz laureatką III miejsca w konkursie „ExCELLent Grant”

Z przyjemnością informujemy, że wniosek złożony przez Panią Sandrę Stamnitz  w Konkursie „ExCELLent Grant” Polskiego Banku Komórek Macierzystych decyzją Kapituły Konkursu uzyskał trzecią najwyższą liczbę punktów, tym samym kwalifikując się do uzyskania grantu naukowego w wysokości 100 000 złotych. Konkurs skierowany był do młodych naukowców, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania obejmujące jedną z poniższych dziedzin: biologia komórek macierzystych i/lub progenitorowych, medycyna regeneracyjna i/lub transplantacyjna, terapie komórkowe i genowe.

Pani Sandra Stamnitz jest doktorantką Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich BioTechNan, pracę badawczą realizuje w  Samodzielnym Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych.

Serdecznie gratulujemy.