Dr hab. Marta Kaszowska, dr hab. Sabina Górska i dr Aleksandra Bielawska-Pohl laureatkami programu MEiN “Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Z przyjemnością informujemy, że zespół w składzie: dr hab. Marta Kaszowska z Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek (kierownik projektu), dr hab. Sabina Górska z Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu oraz dr Aleksandra Bielawska-Pohl z Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych zdobył finansowanie z programu MEiN “Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego. Przedmiotem dofinansowania będzie realizacja projektu “Stacja IITD – popularyzacja nauki z zakresu współczesnej epidemiologii”. W ramach programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kwotę 88 110 zł.

 

Projekt zakłada przygotowanie 52 wydarzeń, w tym 40 profesjonalnych prezentacji, 12 interaktywnych warsztatów oraz promocję aktywnej strony internetowej Stacja IITD! w mediach społecznościowych – wszystko po to aby osiągnąć jeden nadrzędny cel: popularyzować naukę i przekazać społeczeństwu rzetelną wiedzę ze świata współczesnej epidemiologii.

 

Serdecznie gratulujemy.