Dr hab. Sabina Górska i dr Agnieszka Razim laureatkami programu MEiN „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Sabina Górska i dr Agnieszka Razim z Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu znalazły się wśród laureatów programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”, w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji konferencji prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
W ramach programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kwotę 128 500 zł. Przedmiotem realizacji będzie organizacja konferencji “3rd Polish-Czech Probiotics Conference”, która odbędzie się w 2024 roku.

 

W trakcie konferencji na jednej z sesji planuje się zapoznanie uczestników z tematyką jaką zajmuje się Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Organizatorzy opiszą również możliwości sprzętowe Instytutu oraz opowiedzą o możliwych sposobach finansowania staży podoktorskich w Polsce. Uczestnikom zostaną  wręczone broszury informacyjne.

 

Serdecznie gratulujemy.