Redakcja Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej/Advances in Hygiene and Experimental Medicine laureatem programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”-koordynatorem projektu została dr Marta Sochocka

Miło nam poinformować, że Redakcja Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej/Advances in Hygiene and Experimental Medicine (PHMD/AHEM) znalazła się wśród laureatów pierwszej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2023.

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

W ramach programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało PHMD/AHEM kwotę 45 000 zł.