Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda

W  czwartek, 20 października br., zaplanowane są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN obchody Dnia Ludwika Hirszfelda. Uroczystość odbędzie się już po raz dziewiąty. Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda rozpoczną się o godz. 10:00, a transmisję z uroczystości będzie można również śledzić on-line.

Program Dnia Ludwika Hirszfelda

  • Powitanie zaproszonych Gości
  • Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
  • Wykład inauguracyjny pt.” Świat bez malarii: fakty i nadzieje na przyszłość” – prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, Laboratorium Glikobiologii
  • Ślubowanie słuchaczy Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
  • Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
  • Wręczenie nagród Dyrektora IITD PAN
  • Wręczenie dyplomów jubileuszowych pracy zawodowej
  • Jubileusz 50 lat pracy zawodowej w IITD PAN
  • Wykład okolicznościowy pt. „Współpracowniczki. Kobiety w przedwojennych laboratoriach Hirszfelda”, wygłosi dr hab. Urszula Glensk z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Zakończenie uroczystości