Mgr Mateusz Noszka otrzymał stypendium im. Ludwika Hirszfelda  

Mgr Mateusz Noszka otrzymał stypendium imienia Ludwika Hirszfelda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. Mgr Mateusz Noszka jest doktorantem Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Swoją pracę doktorską realizuje w Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów w  Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Stypendium im. Ludwika Hirszfelda przyznawane jest w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego realizowanego z inicjatywy Prezydenta Wrocławia przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

Listę laureatów można znaleźć na stronie https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/znamy-juz-nazwiska-doktorantow-ktorym-przyznane-zostaly-stypendia-w-ramach-studenckiego-programu-stypendialnego