Wyniki wyborów do Rady Naukowej na kadencję 2023-2026

Powołana na 210. posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu komisja przeprowadzająca wybory członków Rady Naukowej nowej kadencji ogłasza wyniki zakończonych wyborów członków Rady Naukowej IITD PAN w grupach A, C, D i E wskazanych w Statucie IITD PAN, na kadencję 2023-2026.

Wyniki końcowe – komunikat nr 6.