Dr hab. Łukasz Łaczmański beneficjentem projektu w programie “Diagnotrop”

Z przyjemnością informujemy, że  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, jako jeden z partnerów konsorcjum, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny, otrzymał dofinansowanie projektu “Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (Diagnotrop). Konkurs NCBIR obejmował wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,  tematy zostały sprecyzowane na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.
Finansowanie objęte zostały  projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Kierownikiem projektu w IITD jest Pan dr hab. Łukasz Łaczmański,  Kierownik Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.
Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadania IITDPAN to kwota  2 281 875 zł.
Serdecznie gratulujemy.