Dr inż Anna Jarząb laureatką XIII edycji programu “Lider”

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Ewelina Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej została laureatką XIII edycji programu Lider, który jest programem skierowanym do młodych naukowców w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Program ten promuje realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne oraz posiadają potencjał wdrożeniowy.
Dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł uzyskał projekt pt. “Opracowanie innowacyjnej szczepionki peptydowej chroniącej przed rozwojem czerwonki bakteryjnej”.
Listy rankingowe dostępne są pod adresem: https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/BIP/Konkursy/Zalacznik_nr_2.pdf
Serdecznie gratulujemy.